INSPO News 2021: Pandemie urychlila vývoj a využití technologií pro lidi se zdravotním znevýhodněním

Monitorování srdečního rytmu na dálku, online přepis Covid linky 1221 pro neslyšící a nedoslýchavé nebo počítačové hry pro nevidomé – to jsou jen některá z technologických řešení, jejichž zpřístupnění současná pandemie nemoci covid-19 významně posunula…

Importováno: 5. 4. 2021 0:25, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/inspo-news-2021-pandemie-urychlila-vyvoj-a-vyuziti-technologii-pro-lidi-se-zdravotnim-znevyhodnenim/