Tactus.cz 2021: pozvánka na online seminář o hmatových knížkách

Cílem projektu Tactus je podpořit tvorbu knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti. I nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Brailleově písmu existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. A co se týká knížek s ilustracemi, je jich…

Importováno: 11. 1. 2021 8:35, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/tactus-cz-2021-pozvanka-na-online-seminar-o-hmatovych-knizkach/