Jak a proč jsme zpřístupňovali Rohlík.cz

Možnost samostatného a bezpečného nakupování je v dnešní době důležitější než kdy jindy. Zatímco řadě situací a potencionálních komplikací čelíme při nakupování všichni bez rozdílu (šíře výběru, potencionální nedostupnost zboží, atp.), pro zákazníky se…

Importováno: 11. 11. 2020 11:25, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/jak-a-proc-jsme-zpristupnovali-rohlik-cz/