Podzimní Agora 2020 ONLINE: hledáme témata a lektory online workshopů o ICT pro zrakově postižené

Ve čtvrtek 22. 10. jsme živým přenosem plenární sekce zahájili podzimní Agoru 2020 ONLINE – už 12. běh konference o využití informačních a komunikačních technologií lidmi se zrakovým postižením. Plenární sekci si můžete připomenout v článku Podzimní…

Importováno: 10. 11. 2020 14:40, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/podzimni-agora-2020-online-hledame-temata-a-lektory-online-workshopu-o-ict-pro-zrakove-postizene/