Podzimní Agora 2020 ONLINE: programu dominovaly novinky a ukázky možností využití technologií v praxi

Ve čtvrtek 22. října jsme živým přenosem zahájili podzimní Agoru 2020 ONLINE – už 12. běh konference o využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Cílem Agory je zvýšit digitální gramotnost lidí se zrakovým…

Importováno: 4. 11. 2020 0:35, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/podzimni-agora-2020-online-programu-dominovaly-novinky-a-ukazky-moznosti-vyuziti-technologii-v-praxi/