Světlo pro Světlušku 2020: To budete koukat

Za normálních okolností bych už v tento čas nejspíš byl v Pražské křižovatce a těšil se na svůj nevímužkolikátýuž koncert Světlo pro Světlušku. To první letos bohužel neklapne ???? Naštěstí ale pořád mohu to druhé ???? Benefiční koncert Světlo pro Světlušku,…

Importováno: 17. 10. 2020 21:05, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/svetlo-pro-svetlusku-2020-to-budete-koukat/