(Ne)omezení ve VIDA!: hledáme dobrovolníky z řad zrakově postižených pro zpětnou vazbu k výstavě

Při příležitosti instalace nové dočasné výstavy (Ne)omezení (o životě lidí s handicapem) ve VIDA! centru hledáme návštěvníky z řad vozíčkářů a zrakově handicapovaných, kteří jsou ochotni se s námi podělit o své postřehy a dojmy z návštěvy u nás. Vstup…

Importováno: 1. 10. 2020 8:25, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/neomezeni-ve-vida-hledame-dobrovolniky-z-rad-zrakove-postizenych-pro-zpetnou-vazbu-k-vystave/