Tyflokabinet SONS ČR bezplatně radí a školí uživatele se zrakovým postižením v používání výpočetní techniky

S účinností od 1. ledna 2020 se služby Tyflokabinetu SONS ČR pro zrakově postižené klienty stávají registrovanou sociálně aktivizační službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nemění se kvalita ani rozsah námi poskytovaných služeb, ale…

Importováno: 16. 6. 2020 15:10, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/tyflokabinet-sons-cr-bezplatne-radi-a-skoli/