Jarní Agora 2020 ONLINE: sledujte živý přenos plenární sekce

Agora je konference zaměřená na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Vzhledem k událostem posledních týdnů jsme byli nuceni přesunout její 11. běh plně do online prostředí. Program zahajujeme ve…

Importováno: 21. 5. 2020 9:40, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/jarni-agora-2020-online-sledujte-zivy-prenos-plenarni-sekce/