AccMaps: prosba o účast v průzkumu, zaměřeném na orientaci zrakově postižených v interiérech

Kolegové z Centra pro podporu studentů se zrakovým postižením Technologického institutu v Karlsruhe, pracující na projektu AccessibleMaps, shánějí respondenty do online průzkumu. Průzkum cílí na respondenty se zrakovým nebo tělesným postižením a je…

Importováno: 11. 4. 2020 21:56, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/accmaps-prosba-o-ucast-v-pruzkumu-zamerenem-na-orientaci-zrakove-postizenych-v-interierech/