COVID-19: Jak publikovat a kde hledat informace v přístupné podobě o situaci, související s koronavirem

V současné situaci, způsobené pandemií COVID-19, je třeba více než když jindy poskytovat informace včas, srozumitelně, pravdivě a přesně. A přístupně, aby se s nimi bez obtíží mohli seznámit všichni ti, kdo to potřebují. Přepis mluveného slova,…

Importováno: 19. 3. 2020 16:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/covid-19-jak-publikovat-informace-o-situaci-souvisejici-s-koronavirem-v-pristupne-podobe/