INSPO 2020: termín konání konference se přesouvá na pondělí 12. října 2020

Zákaz konání akcí s více než 100 účastníky ovlivnil také termín jubilejního 20. ročníku konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který se měl konat 28. března. Největší akce o informačních a komunikačních technologiích…

Importováno: 13. 3. 2020 14:45, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/inspo-2020-termin-konani-konference-se-presouva-na-pondeli-12-rijna-2020/