INSPO 2020: Světluška a Skupina ČEZ podporují konferenci INSPO o technologiích pro zdravotně postižené

Konference INSPO už dvě desetiletí informuje o technologických novinkách usnadňujících život lidem s různým zdravotním postižením také díky tomu, že se vždy našli partneři ochotní tuto unikátní akci podpořit. Společnost Autocont dokonce nepřetržitě od…

Importováno: 16. 2. 2020 1:00, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/inspo-2020-svetluska-a-skupina-cez-podporuji-konferenci-inspo-o-technologiich-pro-zdravotne-postizene/