Pozvánka na semináře o 3D technologiích pro vzdělávání těžce zrakově postižených

Lablind Zone a středisko Teiresiás Masarykovy univerzity připravily pro učitele, rodiče, zástupce organizací, …, kteří se zabývají vzděláváním těžce zrakově postižených, dva jedinečné semináře zaměřené na technologie používané během 3D tisku, na které…

Importováno: 7. 2. 2020 10:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/pozvanka-na-seminare-o-3d-technologiich-pro-vzdelavani-tezce-zrakove-postizenych/