AI for Accessibility HACKATHON: umělá inteligence jako budoucnost pro lidi se zdravotním znevýhodněním

V Česku podle údajů Českého statistického úřadu žije 1,1 milionu lidí s určitou formou zdravotního znevýhodnění. Pro mnoho z nich je možnost si sám nakoupit každodenní věci obrovská propast, přes kterou není téměř možné se dostat. Proto pořádá Sdružení…

Importováno: 16. 1. 2020 12:10, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/ai-for-accessibility-hackathon-umela-inteligence-jako-budoucnost-pro-lidi-se-zdravotnim-omezenim/