Soulad se standardy tvorby přístupného webu, nikoli widgety, je správná cesta k přístupnosti

Všichni uživatelé nejsou stejní. Každý z nich má různé potřeby, preference a schopnosti, jak může s webem pracovat. Neexistuje jediné univerzální řešení, které by vyhovovalo všem bez rozdílu. K přístupu k obsahu webu a jeho ovládání tak mohou dnes…

Importováno: 2. 1. 2020 14:25, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/soulad-se-standardy-tvorby-pristupneho-webu-nikoli-widgety-je-spravna-cesta-k-pristupnosti/