Pozvánka na podzimní Agoru 2019: přijďte se zdokonalit v používání ICT pro zrakově postižené

Rádi bychom všechny zájemce o informační a komunikační technologie (ICT) pro zrakově postižené pozvali na jubilejní 10. běh Agory – dvoudenní konference o informačních a komunikačních technologiích pro uživatele se zrakovým postižením, kterou o víkendu…

Importováno: 18. 10. 2019 22:50, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/pozvanka-na-podzimni-agoru-2019-prijdte-se-zdokonalit-v-pouzivani-ict-pro-zrakove-postizene/