Strojové popisování obrázků – jak moc je přínosné pro uživatele?

Požadavek na definování smysluplné a výstižné textové alternativy grafickým prvkům, které nesou významovou informaci, patří mezi základní pilíře přístupnosti. Stále více služeb a aplikací dnes nabízí svým uživatelům možnost strojového popisu obsahu…

Importováno: 23. 8. 2019 13:45, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/strojove-popisovani-obrazku-jak-moc-je-prinosne-pro-uzivatele/