Cesta k přístupnému webu: odevzdáním výsledků auditu přístupnosti práce nekončí, ale začíná

Změna legislativy a nový Zákon o přístupnosti s sebou přinesl i zvýšenou poptávku po auditech (testech) přístupnosti webů a aplikací. Což je na jednou stranu samozřejmě dobře, na druhou je třeba říci, že audit sám o sobě z hlediska přístupnosti web či…

Importováno: 7. 7. 2019 21:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/cesta-k-pristupnemu-webu-odevzdanim-vysledku-auditu-pristupnosti-prace-nekonci-ale-zacina/