Jarní Agora 2019: nabídka workshopů je opět velmi bohatá

Jarní Agora, vzdělávací akce o využití informačních a komunikačních technologií pro uživatele se zrakovým postižením, proběhne 18. a 19. května 2019 v prostorách Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2. Čtenáře Poslepu.cz už…

Importováno: 12. 4. 2019 14:25, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/jarni-agora-2019-nabidka-workshopu-je-opet-velmi-bohata/