Pozvánka na didaktický seminář o výuce žáků se zrakovým postižením

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve dnech 16. a 17. května 2019 pořádá didaktický seminář pro učitele, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů ve výuce žáků se…

Importováno: 12. 4. 2019 8:35, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/pozvanka-na-didakticky-seminar-o-vyuce-zaku-se-zrakovym-postizenim/