Digitální design bez bariér – audio, video i komentované slajdy

Během podzimu jsem na několika akcích (namátkou IxDD v Brně či UX Forum v Bratislavě) přednášel o tématice přístupnosti a digitálního designu bez bariér. Chcete vědět, proč je přístupnost při návrhu digitálního produktu důležitá a jaké výhody přináší…

Importováno: 10. 12. 2018 17:15, POSLEPU
Trvalý odkaz: http://poslepu.cz/digitalni-design-bez-barier-audio-video-i-komentovane-slajdy/