Campus Visually Impaired – Studying in Europe without Borders

Pod záštitou DVBS, e. V., Federace nevidomých a slabozrakých studentů a profesionálů Německa, pořádá v druhé polovině srpna tým zrakově postižených studentů akci s názvem Campus Visually Impaired – Studying in Europe without Borders. Jejím hlavním cílem…

Importováno: 13. 4. 2018 10:35, POSLEPU
Trvalý odkaz: http://poslepu.cz/campus-visually-impaired-studying-in-europe-without-borders/