Návrhy na vylepšení WCAG 2.0

Jared Smith z WebAim.org, který se spolupodílel na přípravě WCAG 2.0, sepsal své návrhy na vylepšení této metodiky. Vychází ze svých tříletých zkušeností z implementace a používání WCAG 2.0 při testech přístupnosti a školeních, které WebAim.org nabízí…

Importováno: 2. 2. 2012 10:50, POSLEPU
Trvalý odkaz: http://poslepu.blogspot.com/2012/02/navrhy-na-vylepseni-wcag-20.html