Kam s obslužnými metodami modelu?

V poslední době často přemýšlím nad správným uchopením obecné architektury MVC/MVP aplikace. Zejména části týkající se modelů. To je aktuálně umocněno startem naší nové vývojářské firmy, kde spolu s ostatními kolegy o správném přístupu hodně…

Importováno: 12. 4. 2010 15:25, PHP Guru
Trvalý odkaz: http://www.phpguru.cz/clanky/obsluzne-metody-modelu