Cross-site scripting

Cross-site scripting, označovaný obvykle zkratkou XSS, patří k nejznámějším útokům vůbec. Ačkoliv o něm již bylo napsáno mnoho, jsou díry umožňující XSS i nadále jedněmi z nejčastějších chyb současných webových aplikací. Není tedy od věci si jej …

Importováno: 22. 2. 2008 10:35, PHP Guru
Trvalý odkaz: http://www.phpguru.cz/clanky/cross-site-scripting