Zapisovat nullable types s otazníkem nebo bez?

Vždycky mi vadila jakákoliv nadbytečnost nebo duplicita v kódu. Už jsem o tom psal před mnoha lety. Při pohledu na tento kód prostě trpím: interface ContainerAwareInterface { /** * Sets the container. */ public function setContainer(ContainerInterface…

Importováno: 13. 12. 2021 19:50, phpFashion
Trvalý odkaz: https://phpfashion.com/zapisovat-nullable-types-s-otaznikem-nebo-bez