Jak probíhá shutdown v PHP a volání destruktorů?

Ukončení požadavku v PHP se skládá z těchto kroků prováděných v uvedeném pořadí: Volání všech funkcí registrovaných pomocí register_shutdown_function() Volání všech metod __destruct() Vyprázdnění všech output bufferů Ukončení všech rozšíření PHP (např…

Importováno: 5. 9. 2021 22:00, phpFashion
Trvalý odkaz: https://phpfashion.com/jak-probiha-shutdown-v-php-a-volani-destruktoru