Co jsou SameSite cookie a proč je potřebujeme?

SameSite cookies poskytují mechanismus, jak rozpoznat, co vedlo k načtení stránky. Jestli to bylo prokliknutí odkazu na jiném webu, odeslání formuláře, načtení uvnitř iframe, pomocí JavaScriptu atd. Rozlišit, jak byla stránka načtena, je totiž naprosto…

Importováno: 18. 9. 2020 14:00, phpFashion
Trvalý odkaz: https://phpfashion.com/co-jsou-samesite-cookie-a-proc-je-potrebujeme