Jak mockovat final třídy?

Jak mockovat třídy, které jsou definované jako final nebo některé z jejich metod jsou final? Mockání znamená nahrazení původního objektu za jeho testovací imitaci, která neprovádí žádnou funkcionalitu a jen se tváří jako původní objekt. A předstírá…

Importováno: 13. 9. 2017 20:30, phpFashion
Trvalý odkaz: https://phpfashion.com/jak-mockovat-final-tridy