11 podob zoufalství: Jak moc bolí crowdfunding

Znáte ty pohádky o crowdfundingových kampaních? Jak vyplníte jen pár kolonek o svém projektu, hodíte to online a už se vám sypou zlaťáky od nadšených fanoušků?

Importováno: 11. 10. 2018 10:05, Otto Bohuš
Trvalý odkaz: https://ottobohus.cz/jak-boli-crowdfunding