Odlož mobil. Prožij si Vánoce s mraze(ní)m v zádech

Včera pozdě večer jsem se vracel z práce domů. Spěchal jsem za rodinou. Měl jsem hlavu plnou své nové veledůležité knihy, nedokončených projektů…

Importováno: 11. 10. 2018 10:05, Otto Bohuš
Trvalý odkaz: https://ottobohus.cz/vagus