Asynchronní zpracování s RabbitMQ

Loni v září jsem nasedl do auta a vydal se 600 kilometrů z Prahy na severovýchod k Varšavě. V odlehlém komplexu obřího hotelu Ossa se konala neméně obří konference PHPCon Poland 2016 s nabitým programem plným přednášek od místních i zahraničních…

Importováno: 13. 1. 2017 0:15, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: https://ondrej.mirtes.cz/asynchronni-zpracovani-s-rabbitmq