Zkracování feedback loop

V odvětví softwarového vývoje existuje spousta best practices, které vedou ke zrychlení a zjednodušení práce programátora. O čistém a čitelném kódu, SOLID principech a testování bylo již napsáno mnoho a myslím si, že kdo chce, už to všechno dlouho dělá…

Importováno: 24. 10. 2016 8:21, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: https://ondrej.mirtes.cz/zkracovani-feedback-loop