Why Is Everyone Outraged?

Phil Sturgeon naprosto racionálně, objektivně a se zdravým odstupem o nedávných kauzách ohledně Code of Conduct v PHP, politické korektnosti a rovnosti v IT: So, instead of freaking out about problems you don’t understand, assuming everyone is just…

Importováno: 4. 2. 2016 23:30, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: https://ondrej.mirtes.cz/why-is-everyone-outraged