Objektivní srovnávání technologií

David Grudl na Twitteru vyzval vývojáře ke srovnání vývoje webové aplikace v Nette oproti řešení v JavaScriptu. Ať už by v rychlosti vyhrála jakákoli ze soutěžících technologií, zastávám názor, že to nic nevypovídá o její vhodnosti pro dlouhodobý vývoj…

Importováno: 3. 6. 2015 0:10, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: http://ondrej.mirtes.cz/objektivni-srovnavani-technologii