Výzkum, vývoj, výroba

Jirka Knesl rozděluje vývoj software na tři druhy: Když bádáte, zkoušíte něco nového, něco, co na světě dosud není, výsledkem může být patent, nový objev, technologie. Když vyvíjíte, děláte pro zákazníka něco nového, ale obvykle používáte postupy, které…

Importováno: 3. 11. 2014 23:10, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: http://ondrej.mirtes.cz/vyzkum-vyvoj-vyroba