Killing the Crunch Mode Antipattern

Přesčasy sice přináší krátkodobý užitek, ale dlouhodobě nefungují a dokonce škodí. The feeling of finishing tons of work in a short period and depriving oneself of quality personal time can be addicting, especially when it results in „saving the day“…

Importováno: 12. 7. 2014 15:10, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: http://ondrej.mirtes.cz/killing-the-crunch-mode-antipattern