I have a wrong opinion

Juozas Kaziukėnas o názorech a jejich důležitosti v konferenčních přednáškách. Opinions change fast. I often get people asking “yeah, but last year you said xyz?”. So? This world moves too fast for an opinion to last for a month even. I reevaluate my…

Importováno: 29. 1. 2013 21:35, Ondřej Mirtes
Trvalý odkaz: http://ondrej.mirtes.cz/i-have-a-wrong-opinion