Nový web Markeťáci.online přináší přehled zajímavých nástrojů, katalog firem v oboru i odborné články a užitečné návody

Propojit českou scénu malých a velkých marketingových agentur by rádi tvůrci nového oborového portálu Markeťáci.online. Vznikl z velké části jako důsledek

Importováno: 12. 10. 2020 9:45, Michal Kubíček
Trvalý odkaz: https://michalkubicek.cz/novy-web-marketaci-online-prinasi-prehled-zajimavych-nastroju-katalog-firem-v-oboru-i-odborne-clanky-a-uzitecne-navody/