Daily UI – potvrzovací hláška

V rámci další Daily UI výzvy jsem měl navrhnout tzv. Flash Message, tedy potvrzovací hlášku, pro úspěšně doběhlou akci, ale také pro chybu. Potvrzovací hlášky v návrzích poměrně často používám, kolikrát už jsem je i navrhoval. V rámci výzvy jsem tedy…

Importováno: 4. 2. 2019 13:00, Michal Maňák
Trvalý odkaz: https://www.manakmichal.cz/blog/user-experience/daily-ui-potvrzovaci-hlaska/