Daily UI – sociální sdílení

Desátá Daily UI výzva byla o návrhu tlačítka nebo ikonky pro sdílení na sociální sítě. V potaz jsem měl vzít velikost, obrázky, umístění, ale také smysl sdílení. Pro návrh jsem si vybral sdílení fotografií na jiné sociální sítě. Měl jsem totiž…

Importováno: 3. 2. 2019 14:10, Michal Maňák
Trvalý odkaz: https://www.manakmichal.cz/blog/user-experience/daily-ui-socialni-sdileni/