Je lepší namalovat hloupý obrázek než neudělat nic

Taky jste někdy zažili ten pocit, že jste měli doručit nějaké návrhy, ale nevěděli jste vůbec, kde začít? Neustále jste nad problémem přemýšleli, ale nenakreslili jste ani čárku. Vím, že to může být těžké, ale mnohdy je lepší „vykopnout“ i úplnou…

Importováno: 1. 2. 2019 14:51, Michal Maňák
Trvalý odkaz: https://www.manakmichal.cz/blog/user-experience/je-lepsi-namalovat-hloupy-obrazek-nez-neudelat-nic/