PHP 8.1: ‚new‘ v inicializátorech

Nově lze použít klíčové slovo „new“ pro inicializaci třídy přímo ve výchozí hodnotě parametru funkce/metody. To opět zjednoduší psaní některých částí kódu. Nyní bylo potřeba napsat toto (kódy jsou přímo z RFC):

Importováno: 9. 9. 2021 16:40, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/php-8-1-new-v-inicializatorech/