Symfony: Pozor na služby závislé na EntityManageru!

Abych to nejprve uvedl na pravou míru: Služby, které mají závislost (ať už v constructoru nebo setteru) na EntityManagerInterface nejsou sami o sobě problém. Ale jen do chvíle, než se takové služby začnou využívat v Doctrine listenerech a subscriberech…

Importováno: 19. 8. 2019 22:10, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/symfony-pozor-na-sluzby-zavisle-na-entitymanageru/