Gutenberg: Napojení bloku na WordPress Rest API

V minulém článku jsem ukázal, jak tvořit jednoduchý Gutenberg blok a v tomto příspěvku vytvořím nový blok, který napojím na data z WordPress Rest API. Ukážu to na jednoduchém příkladu, ve kterém si do mého Gutenberg bloku („Autoři článku“) budu…

Importováno: 17. 8. 2019 22:55, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/gutenberg-napojeni-bloku-na-wordpress-rest-api/