Statická analýza PHP s knihovnou Phan

Jsem hrdý na to, kam to dopracovala knihovna PHPStan od Ondry Mirtese. Vždyť ji najdete i v tak známé Doctrine. Kromě PHPStanu, ale existuje i Phan, kterou vytvořil sám velký tvůrce PHP Rasmus Lerdorf v roce 2015 a je aktivně vyvíjená. Sice už moc ne…

Importováno: 3. 2. 2019 19:20, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/staticka-analyza-php-s-knihovnou-phan/