SOLID principy – 5. díl: Princip obrácení zavislostí

Video (1:29) Definice říká, že: A. Moduly vyšší úrovně by neměly záviset na modulech nižší úrovně. Oboje by mělo být závislé na abstrakci. B. Abstrakce by neměla záviset na detailech. Detaily by měly záviset na abstrakci. De facto můžeme říct, že byste…

Importováno: 10. 1. 2018 18:20, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/solid-principy-5-dil-princip-obraceni-zavislosti/