SOLID principy – 4. díl: Princip odděleného rozhraní

Video (1:29) Princip odděleného rozhraní je definované Robertem C. Martinem původně pro Xerox a říká: Více specifických rozhraní je lepší než jedno obecné rozhraní. Při jeho dodržování se kód stává více znovupoužitelný a užitečný. Pokud je více tříd…

Importováno: 5. 12. 2017 20:05, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/solid-principy-4-dil-princip-oddeleneho-rozhrani/