SOLID principy – 3. díl: Liskovové princip zastoupení

Video (1:46) Liskovové princip zastupitelnosti je definovám jako tahle na první podhled děsivá rovnice: Nechť Φ(x) je vlastnost prokazatelná objektu x typu T. Potom Φ(y) jsou pravdivé pro objekty y typu S, kde S je potomkem T. Trochu lidskými slovy ale…

Importováno: 20. 11. 2017 21:30, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/solid-principy-3-dil-liskovove-princip-zastoupeni/